IPS s.r.o., IČ: 26466821, kontaktní adresa: Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, e-mail: gdpr@ips-ag.com (dále jen „Správce“) bude ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) Vámi uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, příp. telefon, a dále osobní údaje, které uvádíte ve svém životopise a v jiných podkladech, které zpřístupňujete Správci (dále jako „Osobní údaje“), zpracovávat výhradně pro účely výběrového řízení na volné pracovní pozice u Správce. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu výběrového řízení. Komplexní informace o zpracování osobních údajů Správcem naleznete v informačním memorandu: zde.